Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2019

dramat
0264 c3ea 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaguuzik guuzik
dramat
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagreenhazel greenhazel
dramat
0335 29d8
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaimitacje imitacje
dramat
Reposted fromFlau Flau viaAnetzschka Anetzschka
dramat
0677 ff38 500
Reposted fromowca owca viaAnetzschka Anetzschka
dramat
Reposted fromFlau Flau viaAnetzschka Anetzschka
dramat
1954 21ac 500
Reposted fromyikes yikes viaAnetzschka Anetzschka
dramat
0570 0e2e 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaAnetzschka Anetzschka

March 06 2019

dramat
Reposted fromthomerth thomerth viasofias sofias
dramat
5001 ed25 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix
dramat
dramat
Spotykam pod sklepem sąsiada. Niesie dwie siaty pełne puszek z piwem. 
- Co tam, panie Pierzyna - mówię. - Balety dzisiaj u pana. 
- To jest okup - odpowiada sąsiad, blady jak twarożek. - Za psa. 
- Jakiego psa. 
- Uprowadziły mi psa złodzieje. Pod sklepem go zaparkowałem, wchodzę, wychodzę - psa nie ma. Kartkie mi zostawili. 
- Pokaż pan te kartkie - mówię. Sąsiad podaje mi kartkę od porywaczy. To ważna poszlaka, więc robię jej zdjęcie. - I co, panie Pierzyna. Piwo pan niesiesz terrorystom. 
- A co mam zrobić, Mrozińszczak? 
- Idź pan na policję. 
- Na jakie policję? Na Grochowie jesteśmy.
dramat
8979 9725 500
0191 98e8

uirus:

i finally know what adults in poland look like. thanks wikipedia

dramat
6293 21b5
Reposted fromsnuggle snuggle viaAnetzschka Anetzschka
dramat
7883 9763 500
Reposted fromsober sober viaAnetzschka Anetzschka
dramat
8900 8284
Reposted fromtriadwarrior triadwarrior viaAnetzschka Anetzschka

February 25 2019

dramat
1988 2fa4 500
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viascorpix scorpix
dramat
6850 8d3a 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl