Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2019

dramat
9306 17f5 500
Łódź, nie mogę zdradzić gdzie
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viaAnetzschka Anetzschka
dramat
8283 81f9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaAnetzschka Anetzschka

August 07 2019

dramat
Reposted fromFlau Flau viaAnetzschka Anetzschka

August 05 2019

dramat
To wcale nie tak, że dorośli przestają się kochać. Mnóstwo osób jest razem przez wiele lat, aż do dnia, w którym jedno umiera. Jednak są też tacy, którzy się rozstają, z wielu powodów. Czasem miłości jest zbyt mało i nie starcza na długo, czasem jest jej tak dużo, że krępuje ich i ogranicza. Wówczas nie czują się wolni. Zawsze jednak powinni się rozstać, jeśli osobno mogą być szczęśliwsi.
— Katarzyna Rygiel - 'Pod powiekami'
Reposted fromwetryagain wetryagain viairmelin irmelin
dramat
4704 0e20 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 vianoisetales noisetales
dramat
4648 dc34 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 vianoisetales noisetales
dramat
5810 64be
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l viaAnetzschka Anetzschka
dramat
6645 0ff1 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaAnetzschka Anetzschka
dramat
8001 1eda 500
Reposted fromsober sober viaAnetzschka Anetzschka
dramat
1368 6a0d 500
Reposted fromowca owca viaalternatywnie alternatywnie
dramat
1414 441f 500
Reposted fromtfu tfu viaalternatywnie alternatywnie
dramat
2396 3d6b
Reposted fromkogs kogs viaalternatywnie alternatywnie
dramat
1525 0850 500
Reposted fromfungi fungi viaalternatywnie alternatywnie
dramat
dramat
dramat
Reposted fromFlau Flau viaalternatywnie alternatywnie
dramat
7430 d3dc 500
Reposted frompapaj papaj viaalternatywnie alternatywnie
dramat
Reposted fromFlau Flau viaalternatywnie alternatywnie
dramat
4970 8499
Reposted fromstolpstein stolpstein viaalternatywnie alternatywnie

July 25 2019

dramat
2385 fd48 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaAnetzschka Anetzschka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl