Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viadepresja depresja
dramat
3429 c548 500
Reposted fromanko25 anko25 viadepresja depresja
dramat
7569 bb90 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaAnetzschka Anetzschka

July 12 2018

dramat
4666 0de5 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaAnetzschka Anetzschka

July 11 2018

dramat
0596 f722 500
"dope"
Reposted fromdobry dobry
dramat
Reposted fromoski oski viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
dramat
dramat
1922 968d 500
Reposted fromckisback ckisback viajojinthesun jojinthesun
dramat

July 10 2018

dramat
8541 e4d3 500
Reposted fromtfu tfu viaAnetzschka Anetzschka
dramat
Reposted fromFlau Flau viaAnetzschka Anetzschka
dramat
6688 0851 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaAnetzschka Anetzschka
dramat
8848 058c 500
Reposted fromyedertsveiter yedertsveiter viaAnetzschka Anetzschka
dramat
Jest takie zdanie, z którym wyjątkowo się utożsamiam: „Jeśli masz mieć byle jakie oparcie, to lepiej oprzeć się o ścianę.” Jeśli z nikim nie jesteś to odpowiadasz tylko za siebie. Jak coś się stanie to się przewrócisz, potłuczesz, ale później wstaniesz i pójdziesz dalej. Jeśli stanie się to samo, kiedy jesteś w związku, to też się przewrócisz, otrzepiesz kolana i pójdziesz dalej. Różnica jest taka, że pozostanie w tobie żal, że to nie tak miało wyglądać. Miało być jak w teście na zaufanie, kiedy zamykasz oczy i bezwładnie się przewracasz, a ktoś ciebie łapie w swoje ramiona. W tym przypadku tych ramion nie ma, tłuczesz się o panele z Castoramy i rozcierając obolałe miejsca myślisz: „Hej! Co to ma być?!”. Najgorsze nie są jednak te siniaki, których mogło nie być. Najgorsze jest marnowanie czasu przy osobie, której nawet nie chciało się nas złapać, bo ważniejsze było coś innego.
— volantification
Reposted fromnaturalginger naturalginger viakitana kitana
3894 bb61 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viakitana kitana
2653 bca8 500

July 09 2018

dramat
1581 f9a6
the real miracle
Reposted fromdelima delima viaalternatywnie alternatywnie
dramat
1575 0e58
yay
Reposted fromdelima delima viaalternatywnie alternatywnie

July 05 2018

dramat
8008 9dad
Reposted fromgaf gaf viaAnetzschka Anetzschka

June 30 2018

dramat
2183 d01f 500
Reposted fromhepi hepi viaalternatywnie alternatywnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl